คอร์สติวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 63

 🔥🔥🔥ด่วน‼️ โปรโมชั่นซื้อ1คอร์สแถม1คอร์ส 

ในราคาเพียง
2,750 บาท เท่านั้น 

พิเศษ สมัครวันนี้แถม “คอร์สติวอังกฤษพิชิต ตม.”
มูลค่า 990 บาท ย้ำ!! 1 แถม 1 Free!!!! 🔥🔥🔥

 

อยากเป็น ตม. แต่สอบตั้ง 8 วิชา จะเริ่มอ่านหนังสือยังไง กฎหมายก็เข้าใจยาก  ไหนจะกฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย แนวข้อสอบเป็นแบบไหน  จะกังวลไปใยน้องพี่  เรื่อง ตม.ไว้ใจพี่สารวัตรผึ้งได้เลย

⭐️

📍 วิชาที่ใช้สอบ ตม.ครั้งนี้มี 8 วิชา คือ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์, สังคม  วัฒนธรรม จริยธรรม อาเซียน ,พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณของตำรวจ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 วิชาแรก เป็นความรู้ตั้งแต่มัธยม 1-6 แนวข้อสอบคล้ายกันกับ นายสิบสายอำนวยการ และ สายปราบปราม ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบพี่เคยลงให้แล้วที่หน้าเพจ (โพสต์แนะแนวสอบตม.ภาค 1และ2)

 

ต่อมาอีก 3 วิชา เป็นกฎหมายทั้งหมด ระเบียบงานสารบรรณ และ พ.ร.บ.ตำรวจ ไม่ซับซ้อนอะไร แค่ท่องจำเยอะมากกกก จำได้ก็ทำข้อสอบได้  โดยเฉพาะระเบียบงานสารบรรณ ต้องท่องจำแบบละเอียดยิบเลย เช่น ขนาดตราครุฑ แบบของหนังสือชนิดต่างๆ เป็นต้น

 

“ส่วนวิชาที่น่ากังวลที่สุด” คือ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพราะสอบ 50 ข้อ เนื้อหาของกฎหมายรายละเอียดเยอะ ยิบย่อย เข้าใจยาก แถมมีกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกมาก  ต้องเอามาอ่านประกบกับตัว พ.ร.บ.จึงจะเข้าใจ  เช่น

มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร

(1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ

            การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

จากตัวอย่างมาตรา 12 (1) วรรค 2 เราจำเป็นต้องไปอ่านกฎกระทรวงด้วยเพื่อให้รู้ว่าหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราคืออะไรบ้าง ไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจอย่างละเอียด

พี่ผึ้ง เป็น ตม.สนามบินสุวรรณภูมิ 14 ปี จนถึงตำแหน่งสารวัตร เจอผู้โดยสารเป็นหมื่นคนต่อวัน ทำให้งาน ตม.ฝังในหัวเลยทีเดียว ต้องบังคับใช้ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองทุกวัน พี่จึงสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆ  เป็นระบบระเบียบ แบบเห็นภาพชัด ซึ่งเป็น  ”ความรู้ที่หาไม่ได้จาก google” 

กับ “คอร์สติวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 63”

📚สอนเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดที่สอบ📚

1. #ความสามารถทั่วไป (ผู้สอน : ศรายุธ ดวงแก้ว  วิศวกร , ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์กว่า 7 ปี )

2. #ภาษาอังกฤษ (ผู้สอน : พ.ต.ท.หญิงอารดา ทัศนเปรมสิน อดีตสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 14 ปี และ สารวัตรกองบัญชาการศึกษา, ป.โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์)

3. #ภาษาไทย (ผู้สอน : พ.ต.ท.หญิงอารดา ทัศนเปรมสิน พี่สารวัตรผึ้ง)

4. #คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (ผู้สอน : สมเกียรติ ศิริโชติภวนันท์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่งโลจิสติกส์, Digital Tool Assistant สอนการใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ, ผู้ก่อตั้งเว็บไซด์ AbdulAcademy.com และเพจอับดุลออนไลน์  กับประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือดิจิตอลประยุกต์กว่า 15 ปี

5. #สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเขียน (ผู้สอน : พ.ต.ต.พิทยา​ คำแหงพล​ เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่65 นิติศาสตรมหาบัณฑิต​ ม.ศรีปทุม)

6. #พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ผู้สอน : พ.ต.ต.พิทยา​ คำแหงพล​ เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่65 นิติศาสตรมหาบัณฑิต​ ม.ศรีปทุม)

7. #พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ผู้สอน : พ.ต.ท.หญิงอารดา ทัศนเปรมสิน พี่สารวัตรผึ้ง)

8. #ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ผู้สอน : ร.ต.อ.ยศสรัลฯ สอบได้คะแนนเต็มวิชานี้ และมีประสบการณ์งานหนังสือมากว่า 10 ปี)

🚩🚩วิธีการเรียนการสอน🚩🚩

– เริ่มเรียนวันที่ 16 ส.ค.63
– เรียนผ่านคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก
– เวลาเรียน 2 เดือน ++
– ไลฟ์ถาม-ตอบ

💥💥สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้ คือ💥💥

1. แนวข้อสอบเสมือนจริง+เทคนิคการทำข้อสอบให้ทันและผ่าน

2. E-book ประกอบการเรียนการสอน

3. คอร์สจะอยู่กับน้องไปตลอด ทบทวนกี่รอบก็ได้

4. ถามปัญหา ปรึกษา พูดคุยได้ตลอด

 

 

 🔥🔥🔥ด่วน‼️ โปรโมชั่นซื้อ1คอร์สแถม1คอร์ส 

ในราคาเพียง
2,750 บาท เท่านั้น 

พิเศษ สมัครวันนี้แถม “คอร์สติวอังกฤษพิชิต ตม.”
มูลค่า 990 บาท ย้ำ!! 1 แถม 1 Free!!!! 🔥🔥🔥

 

 

📌📌วิธีการสมัคร📌📌

1. โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.อารดา ทัศนเปรมสิน

ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 070-8-70011-8

2. แจ้งหลักฐานการโอนเงินทาง inbox พร้อมชื่อ-นามสกุล จริง

3. แจ้ง ID LINE เพื่อเชิญเข้ากลุ่มไว้รับข่าวสารรายละเอียดของคอร์ส

4. แจ้งชื่อผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก จะได้รับเชิญเข้าร่วมเรียนที่เป็นกลุ่มปิดบนเฟซบุ๊ก

อย่าล้อเล่นกับความฝัน  ทำมันให้สุด ราวกับว่าจะเป็นการสอบครั้งสุดท้าย”

รีวิวจากเพื่อนๆพี่ๆที่เคยเรียน